<address id="pbh17"></address>

  <address id="pbh17"><listing id="pbh17"><mark id="pbh17"></mark></listing></address>
  <address id="pbh17"><listing id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></listing></address>
  <sub id="pbh17"><dfn id="pbh17"></dfn></sub>

  <address id="pbh17"><dfn id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></dfn></address>

   <sub id="pbh17"><var id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></var></sub>

   <address id="pbh17"><var id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></var></address>

    <address id="pbh17"><nobr id="pbh17"><progress id="pbh17"></progress></nobr></address>
    <address id="pbh17"><dfn id="pbh17"></dfn></address>
    <address id="pbh17"><listing id="pbh17"></listing></address>
    <address id="pbh17"><dfn id="pbh17"><mark id="pbh17"></mark></dfn></address>

     <form id="pbh17"></form>

     <sub id="pbh17"></sub>

     <thead id="pbh17"><delect id="pbh17"><output id="pbh17"></output></delect></thead>

      漢皇重色思傾國,御宇多年求不得。
      楊家有女初長成,養在深閨人未識。
      天生麗質難自棄,一朝選在君王側。
      回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色。
      春寒賜浴華清池,溫泉水滑洗凝脂。
      侍兒扶起嬌無力,始是新承恩澤時。
      云鬢花顏金步搖,芙蓉帳暖度春宵。
      春宵苦短日高起,從此君王不早朝。
      承歡侍宴無閑暇,春從春游夜專夜。
      后宮佳麗三千人,三千寵愛在一身。
      金屋妝成嬌侍夜,玉樓宴罷醉和春。
      姊妹弟兄皆列士,可憐光采生門戶。
      遂令天下父母心,不重生男重生女。
      驪宮高處入青云,仙樂風飄處處聞。
      緩歌慢舞凝絲竹,盡日君王看不足。
      漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲。
      九重城闕煙塵生,千乘萬騎西南行。
      翠華搖搖行復止,西出都門百余里。
      六軍不發無奈何,宛轉蛾眉馬前死。
      花鈿委地無人收,翠翅金雀玉搔頭。
      君王掩面救不得,回看血淚相和流。
      黃埃散漫風蕭索,云棧縈紆登劍閣。
      峨嵋山下少人行,旌旗無光日色薄。
      蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。
      行宮見月傷心色,夜雨聞鈴斷腸聲。
      天旋地轉回龍馭,至此躊躇不能去。
      馬嵬坡下泥土中,不見玉顏空死處。
      君臣相顧盡沾衣,東望都門信馬歸。
      歸來池苑皆依舊,太液芙蓉未央柳。
      芙蓉如面柳如眉,對此如何不淚垂。
      春風桃李花開日,秋雨梧桐葉落時。
      西宮南內多秋草,落葉滿階紅不掃。
      梨園弟子白發新,椒房阿監青娥老。
      夕殿螢飛思悄然,孤燈挑盡未成眠。
      遲遲鐘鼓初長夜,耿耿星河欲曙天。
      鴛鴦瓦冷霜華重,翡翠衾寒誰與共。
      悠悠生死別經年,魂魄不曾來入夢。
      臨邛道士鴻都客,能以精誠致魂魄。
      為感君王輾轉思,遂教方士殷勤覓。
      排空馭氣奔如電,升天入地求之遍。
      上窮碧落下黃泉,兩處茫茫皆不見。
      忽聞海上有仙山,山在虛無縹緲間。
      樓閣玲瓏五云起,其中綽約多仙子。
      中有一人字太真,雪膚花貌參差是。
      金闕西廂叩玉扇,轉教小玉報雙成。
      聞道漢家天子使,九華帳里夢魂驚。
      攬衣推枕起徘徊,珠箔銀屏迤邐開。
      云髻半偏新睡覺,花冠不整下堂來。
      風吹仙袂飄飄舉,猶似霓裳羽衣舞。
      玉容寂寞淚闌干,梨花一枝春帶雨。
      含情凝睇謝君王,一別音容兩渺茫。
      昭陽殿里恩愛絕,蓬萊宮中日月長。
      回頭下望人寰處,不見長安見塵霧。
      唯將舊物表深情,鈿合金釵寄將去。
      釵留一股合一扇,釵擘黃金合分鈿。
      但教心似金鈿堅,天上人間會相見。
      臨別殷勤重寄詞,詞中有誓兩心知。
      七月七日長生殿,夜半無人私語時。
      在天愿作比翼鳥,在地愿為連理枝。
      天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期。

      漢皇重色思傾國,禦宇多年求不得。
      楊家有女初長成,養在深閨人未識。
      天生麗質難自棄,一朝選在君王側。
      回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色。
      春寒賜浴華清池,溫泉水滑洗凝脂。
      侍兒扶起嬌無力,始是新承恩澤時。
      雲鬢花顏金步搖,芙蓉帳暖度春宵。
      春宵苦短日高起,從此君王不早朝。
      承歡侍宴無閑暇,春從春遊夜專夜。
      後宮佳麗三千人,三千寵愛在一身。
      金屋妝成嬌侍夜,玉樓宴罷醉和春。
      姊妹弟兄皆列士,可憐光采生門戶。
      遂令天下父母心,不重生男重生女。
      驪宮高處入青雲,仙樂風飄處處聞。
      緩歌慢舞凝絲竹,盡日君王看不足。
      漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲。
      九重城闕煙塵生,千乘萬騎西南行。
      翠華搖搖行復止,西出都門百余裏。
      六軍不發無奈何,宛轉蛾眉馬前死。
      花鈿委地無人收,翠翅金雀玉搔頭。
      君王掩面救不得,回看血淚相和流。
      黃埃散漫風蕭索,雲棧縈紆登劍閣。
      峨嵋山下少人行,旌旗無光日色薄。
      蜀江水碧蜀山青,聖主朝朝暮暮情。
      行宮見月傷心色,夜雨聞鈴斷腸聲。
      天旋地轉回龍馭,至此躊躇不能去。
      馬嵬坡下泥土中,不見玉顏空死處。
      君臣相顧盡沾衣,東望都門信馬歸。
      歸來池苑皆依舊,太液芙蓉未央柳。
      芙蓉如面柳如眉,對此如何不淚垂。
      春風桃李花開日,秋雨梧桐葉落時。
      西宮南內多秋草,落葉滿階紅不掃。
      梨園弟子白發新,椒房阿監青娥老。
      夕殿螢飛思悄然,孤燈挑盡未成眠。
      遲遲鐘鼓初長夜,耿耿星河欲曙天。
      鴛鴦瓦冷霜華重,翡翠衾寒誰與共。
      悠悠生死別經年,魂魄不曾來入夢。
      臨邛道士鴻都客,能以精誠致魂魄。
      為感君王輾轉思,遂教方士殷勤覓。
      排空馭氣奔如電,升天入地求之遍。
      上窮碧落下黃泉,兩處茫茫皆不見。
      忽聞海上有仙山,山在虛無縹緲間。
      樓閣玲瓏五雲起,其中綽約多仙子。
      中有一人字太真,雪膚花貌參差是。
      金闕西廂叩玉扇,轉教小玉報雙成。
      聞道漢家天子使,九華帳裏夢魂驚。
      攬衣推枕起徘徊,珠箔銀屏迤邐開。
      雲髻半偏新睡覺,花冠不整下堂來。
      風吹仙袂飄飄舉,猶似霓裳羽衣舞。
      玉容寂寞淚闌幹,梨花一枝春帶雨。
      含情凝睇謝君王,一別音容兩渺茫。
      昭陽殿裏恩愛絕,蓬萊宮中日月長。
      回頭下望人寰處,不見長安見塵霧。
      唯將舊物表深情,鈿合金釵寄將去。
      釵留一股合一扇,釵擘黃金合分鈿。
      但教心似金鈿堅,天上人間會相見。
      臨別殷勤重寄詞,詞中有誓兩心知。
      七月七日長生殿,夜半無人私語時。
      在天願作比翼鳥,在地願為連理枝。
      天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期。

      hàn huáng zhòng sè sī qīng guó , yù yǔ duō nián qiú bù dé 。
      yáng jiā yǒu nǚ chū cháng chéng , yǎng zài shēn guī rén wèi shí 。
      tiān shēng lì zhì nán zì qì , yī zhāo xuǎn zài jūn wáng cè 。
      huí móu yī xiào bǎi mèi shēng , liù gōng fěn dài wú yán sè 。
      chūn hán cì yù huá qīng chí , wēn quán shuǐ huá xǐ níng zhī 。
      shì ér fú qǐ jiāo wú lì , shǐ shì xīn chéng ēn zé shí 。
      yún bìn huā yán jīn bù yáo , fú róng zhàng nuǎn dù chūn xiāo 。
      chūn xiāo kǔ duǎn rì gāo qǐ , cóng cǐ jūn wáng bù zǎo zhāo 。
      chéng huān shì yàn wú xián xiá , chūn cóng chūn yóu yè zhuān yè 。
      hòu gōng jiā lì sān qiān rén , sān qiān chǒng ài zài yī shēn 。
      jīn wū zhuāng chéng jiāo shì yè , yù lóu yàn bà zuì hé chūn 。
      zǐ mèi dì xiōng jiē liè shì , kě lián guāng cǎi shēng mén hù 。
      suì líng tiān xià fù mǔ xīn , bù zhòng shēng nán zhòng shēng nǚ 。
      lí gōng gāo chǔ rù qīng yún , xiān lè fēng piāo chǔ chǔ wén 。
      huǎn gē màn wǔ níng sī zhú , jìn rì jūn wáng kàn bù zú 。
      yú yáng pí gǔ dòng dì lái , jīng pò ní cháng yǔ yī qū 。
      jiǔ zhòng chéng què yān chén shēng , qiān chéng wàn qí xī nán xíng 。
      cuì huá yáo yáo xíng fù zhǐ , xī chū dū mén bǎi yú lǐ 。
      liù jūn bù fā wú nài hé , wǎn zhuǎn é méi mǎ qián sǐ 。
      huā diàn wěi dì wú rén shōu , cuì chì jīn què yù sāo tóu 。
      jūn wáng yǎn miàn jiù bù dé , huí kàn xuè lèi xiāng hé liú 。
      huáng āi sàn màn fēng xiāo suǒ , yún zhàn yíng yū dēng jiàn gé 。
      é méi shān xià shǎo rén xíng , jīng qí wú guāng rì sè báo 。
      shǔ jiāng shuǐ bì shǔ shān qīng , shèng zhǔ zhāo zhāo mù mù qíng 。
      xíng gōng jiàn yuè shāng xīn sè , yè yǔ wén líng duàn cháng shēng 。
      tiān xuán dì zhuǎn huí lóng yù , zhì cǐ chóu chú bù néng qù 。
      mǎ wéi pō xià ní tǔ zhōng , bù jiàn yù yán kōng sǐ chǔ 。
      jūn chén xiāng gù jìn zhān yī , dōng wàng dū mén xìn mǎ guī 。
      guī lái chí yuàn jiē yī jiù , tài yè fú róng wèi yāng liǔ 。
      fú róng rú miàn liǔ rú méi , duì cǐ rú hé bù lèi chuí 。
      chūn fēng táo lǐ huā kāi rì , qiū yǔ wú tóng yè luò shí 。
      xī gōng nán nèi duō qiū cǎo , luò yè mǎn jiē hóng bù sǎo 。
      lí yuán dì zǐ bái fā xīn , jiāo fáng ā jiān qīng é lǎo 。
      xī diàn yíng fēi sī qiǎo rán , gū dēng tiāo jìn wèi chéng mián 。
      chí chí zhōng gǔ chū cháng yè , gěng gěng xīng hé yù shǔ tiān 。
      yuān yāng wǎ lěng shuāng huá zhòng , fěi cuì qīn hán shuí yǔ gòng 。
      yōu yōu shēng sǐ bié jīng nián , hún pò bù zēng lái rù mèng 。
      lín qióng dào shì hóng dū kè , néng yǐ jīng chéng zhì hún pò 。
      wéi gǎn jūn wáng zhǎn zhuǎn sī , suì jiào fāng shì yīn qín mì 。
      pái kōng yù qì bēn rú diàn , shēng tiān rù dì qiú zhī biàn 。
      shàng qióng bì luò xià huáng quán , liǎng chǔ máng máng jiē bù jiàn 。
      hū wén hǎi shàng yǒu xiān shān , shān zài xū wú piǎo miǎo jiān 。
      lóu gé líng lóng wǔ yún qǐ , qí zhōng chuò yuē duō xiān zǐ 。
      zhōng yǒu yī rén zì tài zhēn , xuě fū huā mào cān chà shì 。
      jīn què xī xiāng kòu yù shàn , zhuǎn jiào xiǎo yù bào shuāng chéng 。
      wén dào hàn jiā tiān zǐ shǐ , jiǔ huá zhàng lǐ mèng hún jīng 。
      lǎn yī tuī zhěn qǐ pái huái , zhū bó yín píng yǐ lǐ kāi 。
      yún jì bàn piān xīn shuì jué , huā guān bù zhěng xià táng lái 。
      fēng chuī xiān mèi piāo piāo jǔ , yóu sì ní cháng yǔ yī wǔ 。
      yù róng jì mò lèi lán gān , lí huā yī zhī chūn dài yǔ 。
      hán qíng níng dì xiè jūn wáng , yī bié yīn róng liǎng miǎo máng 。
      zhāo yáng diàn lǐ ēn ài jué , péng lái gōng zhōng rì yuè cháng 。
      huí tóu xià wàng rén huán chǔ , bù jiàn cháng ān jiàn chén wù 。
      wéi jiāng jiù wù biǎo shēn qíng , diàn hé jīn chāi jì jiāng qù 。
      chāi liú yī gǔ hé yī shàn , chāi bò huáng jīn hé fēn diàn 。
      dàn jiào xīn sì jīn diàn jiān , tiān shàng rén jiān huì xiāng jiàn 。
      lín bié yīn qín zhòng jì cí , cí zhōng yǒu shì liǎng xīn zhī 。
      qī yuè qī rì cháng shēng diàn , yè bàn wú rén sī yǔ shí 。
      zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo , zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 。
      tiān cháng dì jiǔ yǒu shí jìn , cǐ hèn mián mián wú jué qī 。

      鑒賞

      白居易(唐)的《長恨歌》選自唐詩三百首,全唐詩 姜葆夫、韋良成選注《常用古詩》。

      【注釋】金屋:給所寵愛的女人居住的華麗房子。

      驪:即驪山,在今陜西臨潼,建有供玄宗游樂的華清宮,內有華清池溫泉。

      劍閣:在今四川省劍閣縣北,又稱劍門關。

      馬嵬坡:在今陜西省興平縣西,楊貴妃縊死此處。

      太真:楊貴妃為女道士的號。小玉,系傳說中西王母的侍女,此處借指隨侍楊貴妃的仙女。

      【背景】《長恨歌》是白居易詩作中膾炙人口的名篇,作于元和元年(806),當時詩人白居易正在盩厔縣(今陜西周至)任縣尉。《長恨歌》這首詩是他和友人陳鴻、王質夫同游仙游寺,有感于唐玄宗、楊貴妃的故事而創作的。

      【簡析】《長恨歌》這首詩寫唐明皇和楊貴妃的愛情故事,只開頭一句以漢代唐,其它地名、人名都是實的。詩寫于憲宗元和六年(806)冬天,詩人白居易正任屋(今陜西周至)縣尉,有一次和陳鴻、王質游仙游寺,經王提議,與陳鴻相約將當時正在民間流傳的關于玄宗和寵妃的愛情故事寫成作品,陳寫成《長恨歌傳》,白寫了《長恨歌》這首詩。詩以喜劇開頭而轉成悲劇,雖然白居易的立意是“欲懲尤物”,卻成了一首愛情的頌歌。這首敘事詩的最成功處就是抒情,相當復雜的情節只用精煉的幾句就交代過去,而著力在情的渲染,細致地寫唐明皇與楊貴妃愛情的濃烈和貴妃死后雙方的思念之情。其中有不少名句感人至深,千百年來一直為人傳誦。詩中戲劇化和神話化的描寫和濃郁的浪漫主義色彩,也是它具有很強的藝術魅力的原因。

      [附]長恨歌傳前進士陳鴻撰開元中,泰階平,四海無事。玄宗在位歲久,倦于旰食宵衣,政無大小,始委于右丞相;深居游宴,以聲色自娛。先是,元獻皇后、武淑妃皆有寵,相次即世。宮中雖良家子千數,無可悅目者。上心忽忽不樂。時每歲十月,駕幸華清宮,內外命婦,熠耀景從,浴日余波,賜以湯沐,春風靈液,澹然其間。上心油然,若有所遇,顧左右前后,粉色如土。詔高力士潛搜外宮,得弘農楊玄琰女于壽邸。既笄矣,(鬢下換真)發膩理,纖濃中度,舉止閑發,轉動照人。上甚悅。進見之日,奏《霓裳羽衣曲》以導之。定情之夕,授金釵鈿合以固之。又命戴步搖,垂金(王當)。明年,冊為貴妃半后服用。由是冶其容,敏其詞,婉孌萬態,以中上意,上益嬖焉。時省風九州,泥金五岳,驪山雪夜,上陽春朝,與上行同輦,居同室,宴專席,寢專房。雖有三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻,暨后宮才人、樂府妓女,使天子無顧眄意。自是六宮無復進幸者。非徒殊艷尤態致是,蓋才智明慧,善巧便佞,先意希旨,有不可形容者。叔父昆弟,皆列在清貫,爵為通侯。姊妹封國夫人,富埒王室,車服邸第,與大長公主侔,而恩澤勢力則又過之。出入禁門不問,京師長吏為之側目。故當時謠詠有云:“生女勿悲酸,生兒勿喜歡。”又曰:“男不封侯女作妃,看女卻為門上楣。”其人心羨慕如此。天寶末,兄國忠盜丞相位,愚弄國柄。及安祿山引兵向闕,以討楊氏為辭。潼關不守,翠華南幸,出咸陽道,次馬嵬亭,六軍徘徊,持戟不進,從官郎吏,伏上馬前,請誅錯以謝天下。國忠奉牦纓盤水,死于道周。左右之意未快。上問之。當時敢言者,請以貴妃塞天下怒。上知不免,而不忍見其死,反袂掩面,使牽之而去。蒼黃展轉,竟就絕于尺組之下。既而玄宗狩成都,肅宗受禪靈武--以下引自李濟洲編著之《全唐詩佳句賞析》七月七日長生殿①夜半無人私語時在天愿作比翼鳥②在地愿為連理枝③①長生殿:唐華清宮一殿名,天寶元年十一月造,名為集靈臺,祀神用。唐代又稱皇帝寢殿為長生殿。所以詩中所指長生殿,不一定專指集靈臺。②比翼鳥:傳說中的鳥,只有一目一翼,其名鶼鶼,雌雄并列,緊靠而飛。③連理枝:兩棵樹枝干連生在一起。④長恨歌:千古絕唱的長篇敘事詩,作于唐憲宗元和元年冬,時白居易任盩厔縣尉,與友人陳鴻、王質夫同游仙游寺,道古論今,言及唐玄宗之溺于聲色及楊貴妃之恃寵貴幸,終于釀成馬嵬之變,不勝感慨,乃據王質夫之建議作成《長恨歌》。陳鴻并為之作《長恨歌傳》,于是,詩、傳一體,相得益彰。

      這四句是說,七月七日這天夜半,唐玄宗和楊貴妃在長生殿山盟海誓:在天上愿做比翼齊飛的比翼鳥,在地上愿為枝干相接的連理枝,永永世世作恩愛夫妻。詩句寫得宛轉動人,常為后人引用,以表示對愛情的忠貞。

      天生麗質①難自棄②一朝選③在君王側④①麗質:美貌。②難自棄:天生美貌,很難自己舍棄、辜負。③選:即選妃。唐玄宗實際是從兒子李瑁手中把楊玉環奪去的,“選”字是為尊者諱的掩飾之詞。楊貴妃,小名玉環,蒲州永樂(今山西芮城)人,幼時養在叔父楊玄珪家。開元二十三年(公元735年)冊封為壽王李瑁的妃子。開元二十八年(公元740年),玄宗欲納為妃,懾于公媳名分,將其度為女道士,住太真宮,道號太真,這是一種掩人耳目的臨時安排。天寶四載(公無745年),冊封貴妃,得到唐玄宗極端的寵幸。④側:身邊。

      這兩句是說,楊貴妃天生美麗漂亮,怎能棄置不顧?一旦“選”到唐玄宗身邊為妃,就得到極端的寵幸。這是直述其事,實事實寫,因為楊貴妃乃壽王妃,唐玄宗的兒媳,如此寫來,語含諷刺,耐人尋味。

      天長地久有時盡①此恨②綿綿③無絕期④①天長句:天再長,地再久,總有到盡頭的時候。②此恨:指唐玄宗與楊貴妃的愛情悲劇。③綿綿:長遠不斷的樣子。④無絕期:沒有了結的時候。

      這兩句是說,天那么長,地那么久,也有窮盡的時候;這愛情悲劇的綿綿長恨,卻永遠沒有了結的日子。詩句以概括性的語言點明“長恨”,表現了唐玄宗對楊貴妃的愛情誓言不能實現的千古遺恨。這兩句常為后人引用,表示遺恨之無窮。

      九重城闕①煙塵生②千乘萬騎西南行③①九重城闕:指京城。皇帝居住的地方有九道門,叫九重,一路門,二應門,三雉門,四庫門,五皋門,六城門,七近郊門,八遠郊門,九關門。

      ②煙塵生:發生戰亂。

      ③千乘句:西南行,指逃亡四川。《舊唐書·玄宗紀》:天寶十五載六月,潼關不守,京師大駭。“甲午,將謀幸蜀。……乙未,凌晨,自延秋門出,微雨沾濕,扈從惟宰相楊國忠、韋見素、內侍高力士及太子,親王、妃主、皇孫已下多從之不及。”《資治通鑒·唐紀》卷三十四:’楊國忠……首唱幸蜀之策,上然之。……甲午,……上移仗北內,既夕,命龍武大將軍陳玄禮整比六軍,厚賜錢帛,選閑廄馬九百余匹,外人皆莫之知。乙未,黎明,上獨與貴妃姊妹、皇子、妃、主、皇孫、楊國忠、韋見素、魏方進、陳玄禮及親近宦官、宮人出延秋門,妃、主、皇孫之外者,皆委之而去。”可知此次逃亡極為倉促匆忙,唐玄宗已被嚇得手足無措,只有帶著楊貴妃逃跑了;當時,狼狽不堪,“六軍扈從者,千人而已”。詩中“千乘萬騎”乃夸飾之詞,不足為信。

      這兩句是說,富貴天子唐玄宗嚇破了膽,帶著貴妃和千騎之眾,倉忙向四川逃跑。雖然詩人白居易未完全擺脫“為尊者諱”的束縛,“行”字中卻隱含了豐富的言外之意,耐人尋味。

      馬嵬坡①下泥土中不見玉顏空死處②①馬嵬坡:在今陜西省興平市西,即“西出都門百余里”所指之地。

      ②不見句:不見楊妃,只見她的死處。玉顏:指楊貴妃。

      這兩句是說,唐玄宗由蜀返回長安,途經馬嵬坡葬楊妃處,曾派人置棺改葬。挖開土冢,尸已腐化,唯存所佩香囊。所以說,在馬嵬坡的泥土中,不見楊妃,只見她的死處。一個“空”字,蘊含著唐玄宗內心的悲哀、痛苦的回憶和無盡的思念之情。

      上窮①碧落②下黃泉③兩處茫茫皆不見①窮:窮盡、遍及。

      ②碧落:道家稱東方第一層天,碧霞滿空,叫做“碧落”。這里泛指天上。

      ③黃泉:人死后埋葬的地穴。借指陰間。

      這兩句寫唐玄宗命方士從天上到地下苦苦尋覓貴妃,渺渺茫茫,遍尋無著。表現了唐玄宗對楊貴妃深深的思念之情。

      殿螢飛思悄然①孤燈挑盡②未成眠①思悄然:孤寂悲涼之狀。

      ②孤燈挑盡:古時用燈草點油燈,過一會兒就要把燈草往前挑一下,讓它繼續燃燒。“挑盡”是說夜已深了,燈草即將挑盡。形容夜不成眠的境況。

      這兩句是說,夜晚的舊宮殿里一派冷落景象,只有螢火蟲飛來飛去;燈草挑盡,夜已深沉,人還是不能安眠入睡。極力渲染唐玄宗對楊貴妃的思念,以致夜不成眠的孤寂凄苦境況。

      六軍①不發②無奈何宛轉③蛾眉④馬前死①六軍:皇帝的警衛部隊。周代制度,天子六軍,每軍一萬二千五百人,后泛稱皇帝的警衛部隊為六軍。唐玄宗時,實際有左右龍武、左右羽林四軍,以后才增左右神策軍,合為六軍。

      ②不發:不肯前進。《資治通鑒》載:上至馬嵬驛,將士饑疲,皆憤怒。陳玄禮以禍由楊國忠,欲誅之;會吐蕃使者二十余人遮國忠馬,訴以無食。國忠未及對,軍士呼曰:國忠與胡虜謀反,國忠走,追殺之。上杖履出驛門,慰勞軍士,令收隊,軍士不應。上使高力士問之,玄禮對曰:國忠謀反,貴妃不宜供奉,愿陛下割恩正法。上曰:貴妃深居,安知國忠反謀?力士曰:貴妃誠無罪,然將士已殺國忠,而貴妃在陛下左右豈敢自安?愿陛下審思之,將士安則陛下安矣。上命力士引貴妃于佛堂,縊殺之。輿尸驛庭,召玄禮等入視之,于是始整部伍為行計。

      ③宛轉:猶展轉,凄楚纏綿態。

      ④蛾眉:本指美女的眉毛,后借指美女,此處指楊貴妃。

      這兩句是說,往西離開都城才一百多里,六軍不肯前進,真是無可奈何,楊貴妃在凄楚纏綿之中在馬前被勒死。反映了“六軍不發”,要求處死楊貴妃,是憤于唐玄宗迷戀酒色,禍國殃民。詩句以替罪羊之死,委婉而含蓄地抨擊了唐玄宗,余韻無窮。

      風吹仙袂①飄搖舉猶似霓裳羽衣舞①袂:衣袖。

      這兩句是說,楊貴妃站在仙山之上,清風吹來,衣袖隨之飄起,有一種飄逸、灑脫、超塵脫俗的美,就好像當年在宮中跳霓裳羽衣舞時的優美舞姿。詩人白居易借助想象,讓楊貴妃的形象在仙境中再現,形象生動,宛轉動人,更加深化了唐玄宗對楊貴妃的思念,進一步渲染了“長恨”的主題。

      --引自李濟洲編著之《全唐詩佳句賞析》【鑒賞】在這首長篇敘事詩里,白居易以精煉的語言,優美的形象,敘事和抒情結合的手法,敘述了唐玄宗、楊貴妃在安史之亂中的愛情悲劇:他們的愛情被自己釀成的叛亂斷送了,正在沒完沒了地吃著這一精神的苦果。唐玄宗、楊貴妃都是歷史上的人物,詩人白居易并不拘泥于歷史,而是借著歷史的一點影子,根據當時人們的傳說,街坊的歌唱,從中蛻化出一個回旋曲折、宛轉動人的故事,用回環往復、纏綿悱惻的藝術形式,描摹、歌詠出來。由于詩中的故事、人物都是藝術化的,是現實中人的復雜真實的再現,所以能夠在歷代讀者的心中漾起陣陣漣漪。

      《長恨歌》一出,關于其主題,便成為歷來讀者爭論的焦點。觀點也頗具分歧。大抵分三種:其一為愛情主題說。是頌揚李楊的愛情詩作。并肯定他們對愛情的真摯與執著;其二為政治主題說。認為詩的重點在于諷喻,在于揭露“漢皇重色思傾國”必然帶來的“綿綿長恨”,譴責唐明皇荒淫導致安史之亂以垂誡后世君主;其三為雙重主題說。認為它是揭露與歌頌統一,諷諭和同情交織,既灑一掬同情淚,又責失政遺恨。

      作為一首千古絕唱的敘事詩,《長恨歌》在藝術上的成就是很高的。古往今來,許多人都肯定《長恨歌》這首詩的特殊的藝術魅力。《長恨歌》在藝術上以什么感染著讀者呢?宛轉動人,纏綿悱惻,恐怕是它最大的藝術個性。

      (小提示:如果您想查詢《長恨歌》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

      評論:

      昵稱

      網站

      全字解析
      在線新華字典 ?

      熊猫时时彩 www.701498.com | www.90928.com | ss5443.com | 2649zz.com | www.06820y.com | www.109317.com | 22296xx.com | www.sbd024.net | www.307281.com | y68681.com | www.0169b.com | www.236380.com | bdg1100.com | www.00773g.com | www.177417.com | 2739.com | www.c555jj.com | www.451956.com | js11213.com | www.38138t.com | www.50788e.com | 996622yy.com | www.590051.com | 99555002.com | www.333222d.com | www.8887sy.com | 1408v.com | www.ra8804.com | www.1035y.com | 23599k.com | www.68277333.com | www.564696.com | df8ll.com | www.369405.com | 8742ii.com | www.hg53488.com | www.84499z.com | ff555.com | www.37767.com | www.679975.com | 838388p.com | www.8889yh.com | 1483xx.com | www.655666d.com | www.66026.cc | 4167a.com | www.71071y.com | 66300vip16.com | 2021e.com | www.r9478.com | www.290282.com | www.g50336.com | www.78700l.com | 54146644.com | www.fh7.com | 9737bb.me | www.3643u.com | www.5091h.com | 40400.com | www.280.cc | vns8e.com | www.2323006.com | www.387708.com | 15856g.com | www.81678j.com | 3846x.com | www.q1432.com | am51335.net | www.3589333.com |