<address id="pbh17"></address>

  <address id="pbh17"><listing id="pbh17"><mark id="pbh17"></mark></listing></address>
  <address id="pbh17"><listing id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></listing></address>
  <sub id="pbh17"><dfn id="pbh17"></dfn></sub>

  <address id="pbh17"><dfn id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></dfn></address>

   <sub id="pbh17"><var id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></var></sub>

   <address id="pbh17"><var id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></var></address>

    <address id="pbh17"><nobr id="pbh17"><progress id="pbh17"></progress></nobr></address>
    <address id="pbh17"><dfn id="pbh17"></dfn></address>
    <address id="pbh17"><listing id="pbh17"></listing></address>
    <address id="pbh17"><dfn id="pbh17"><mark id="pbh17"></mark></dfn></address>

     <form id="pbh17"></form>

     <sub id="pbh17"></sub>

     <thead id="pbh17"><delect id="pbh17"><output id="pbh17"></output></delect></thead>

      潯陽江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟。
      主人下馬客在船,舉酒欲飲無管弦。
      醉不成歡慘將別,別時茫茫江浸月。
      忽聞水上琵琶聲,主人忘歸客不發。
      尋聲暗問彈者誰,琵琶聲停欲語遲。
      移船相近邀相見,添酒回燈重開宴。
      千呼萬喚始出來,猶抱琵琶半遮面。
      轉軸撥弦三兩聲,未成曲調先有情。
      弦弦掩抑聲聲思,似訴平生不得志。
      低眉信手續續彈,說盡心中無盡事。
      輕攏慢拈抹復挑,初為霓裳后六幺。
      大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語。
      嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤。
      間關鶯語花底滑,幽咽流泉水下灘。
      水泉冷澀弦凝絕,凝絕不通聲暫歇。
      別有幽愁暗恨生,此時無聲勝有聲。
      銀瓶乍破水漿迸,鐵騎突出刀槍鳴。
      曲終收撥當心畫,四弦一聲如裂帛。
      東船西舫悄無言,唯見江心秋月白。
      沉吟放撥插弦中,整頓衣裳起斂客。
      自言本是京城女,家在蝦蟆陵下住。
      十三學得琵琶成,名屬教坊第一部。
      曲罷常教善才服,妝成每被秋娘妒。
      五陵年少爭纏頭,一曲紅綃不知數。
      鈿頭云篦擊節碎,血色羅裙翻酒污。
      今年歡笑復明年,秋月春風等閑度。
      弟弟從軍阿姨死,暮去朝來顏色故。
      門前冷落車馬稀,老大嫁作商人婦。
      商人重利輕別離,前月浮梁買茶去。
      去來江口空守船,繞船明月江水寒。
      夜深忽夢少年事,夢啼妝淚紅闌干。
      我聞琵琶已嘆息,又聞此語重唧唧。
      同是天涯淪落人,相逢何必曾相識。
      我從去年辭帝京,謫居臥病潯陽城。
      潯陽地僻無音樂,終歲不聞絲竹聲。
      住近湓江地低濕,黃廬苦竹繞宅生。
      其間旦暮聞何物,杜鵑啼血猿哀鳴。
      春江花朝秋月夜,往往取酒還獨傾。
      豈無山歌與村笛,嘔啞嘲難為聽。
      今夜聞君琵琶語,如聽仙樂耳暫明。
      莫辭更坐彈一曲,為君翻作琵琶行。
      感我此言良久立,卻坐促弦弦轉急。
      凄凄不似向前聲,滿座重聞皆掩泣。
      座中泣下誰最多,江州司馬青衫濕。

      潯陽江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟。
      主人下馬客在船,舉酒欲飲無管弦。
      醉不成歡慘將別,別時茫茫江浸月。
      忽聞水上琵琶聲,主人忘歸客不發。
      尋聲暗問彈者誰,琵琶聲停欲語遲。
      移船相近邀相見,添酒回燈重開宴。
      千呼萬喚始出來,猶抱琵琶半遮面。
      轉軸撥弦三兩聲,未成曲調先有情。
      弦弦掩抑聲聲思,似訴平生不得誌。
      低眉信手續續彈,說盡心中無盡事。
      輕攏慢拈抹復挑,初為霓裳後六幺。
      大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語。
      嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤。
      間關鶯語花底滑,幽咽流泉水下灘。
      水泉冷澀弦凝絕,凝絕不通聲暫歇。
      別有幽愁暗恨生,此時無聲勝有聲。
      銀瓶乍破水漿迸,鐵騎突出刀槍鳴。
      曲終收撥當心畫,四弦一聲如裂帛。
      東船西舫悄無言,唯見江心秋月白。
      沈吟放撥插弦中,整頓衣裳起斂客。
      自言本是京城女,家在蝦蟆陵下住。
      十三學得琵琶成,名屬教坊第一部。
      曲罷常教善才服,妝成每被秋娘妒。
      五陵年少爭纏頭,一曲紅綃不知數。
      鈿頭雲篦擊節碎,血色羅裙翻酒汙。
      今年歡笑復明年,秋月春風等閑度。
      弟弟從軍阿姨死,暮去朝來顏色故。
      門前冷落車馬稀,老大嫁作商人婦。
      商人重利輕別離,前月浮梁買茶去。
      去來江口空守船,繞船明月江水寒。
      夜深忽夢少年事,夢啼妝淚紅闌幹。
      我聞琵琶已嘆息,又聞此語重唧唧。
      同是天涯淪落人,相逢何必曾相識。
      我從去年辭帝京,謫居臥病潯陽城。
      潯陽地僻無音樂,終歲不聞絲竹聲。
      住近湓江地低濕,黃廬苦竹繞宅生。
      其間旦暮聞何物,杜鵑啼血猿哀鳴。
      春江花朝秋月夜,往往取酒還獨傾。
      豈無山歌與村笛,嘔啞嘲難為聽。
      今夜聞君琵琶語,如聽仙樂耳暫明。
      莫辭更坐彈一曲,為君翻作琵琶行。
      感我此言良久立,卻坐促弦弦轉急。
      淒淒不似向前聲,滿座重聞皆掩泣。
      座中泣下誰最多,江州司馬青衫濕。

      xún yáng jiāng tóu yè sòng kè , fēng yè dí huā qiū sè sè 。
      zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán , jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián 。
      zuì bù chéng huān cǎn jiāng bié , bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。
      hū wén shuǐ shàng pí pá shēng , zhǔ rén wàng guī kè bù fā 。
      xún shēng àn wèn dàn zhě shuí , pí pá shēng tíng yù yǔ chí 。
      yí chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn , tiān jiǔ huí dēng zhòng kāi yàn 。
      qiān hū wàn huàn shǐ chū lái , yóu bào pí pá bàn zhē miàn 。
      zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng , wèi chéng qū diào xiān yǒu qíng 。
      xián xián yǎn yì shēng shēng sī , sì sù píng shēng bù dé zhì 。
      dī méi xìn shǒu xù xù dàn , shuō jìn xīn zhōng wú jìn shì 。
      qīng lǒng màn niān mǒ fù tiāo , chū wéi ní cháng hòu liù yāo 。
      dà xián cáo cáo rú jí yǔ , xiǎo xián qiē qiē rú sī yǔ 。
      cáo cáo qiē qiē cuò zá dàn , dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 。
      jiān guān yīng yǔ huā dǐ huá , yōu yān liú quán shuǐ xià tān 。
      shuǐ quán lěng sè xián níng jué , níng jué bù tōng shēng zàn xiē 。
      bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng 。
      yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng , tiě qí tū chū dāo qiāng míng 。
      qū zhōng shōu bō dāng xīn huà , sì xián yī shēng rú liè bó 。
      dōng chuán xī fǎng qiǎo wú yán , wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。
      chén yín fàng bō chā xián zhōng , zhěng dùn yī cháng qǐ liǎn kè 。
      zì yán běn shì jīng chéng nǚ , jiā zài xiā mB líng xià zhù 。
      shí sān xué dé pí pá chéng , míng shǔ jiào fāng dì yī bù 。
      qū bà cháng jiào shàn cái fú , zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù 。
      wǔ líng nián shǎo zhēng chán tóu , yī qū hóng xiāo bù zhī shù 。
      diàn tóu yún bì jī jié suì , xuè sè luó qún fān jiǔ wū 。
      jīn nián huān xiào fù míng nián , qiū yuè chūn fēng děng xián dù 。
      dì dì cóng jūn ā yí sǐ , mù qù zhāo lái yán sè gù 。
      mén qián lěng luò chē mǎ xī , lǎo dà jià zuò shāng rén fù 。
      shāng rén zhòng lì qīng bié lí , qián yuè fú liáng mǎi chá qù 。
      qù lái jiāng kǒu kōng shǒu chuán , rào chuán míng yuè jiāng shuǐ hán 。
      yè shēn hū mèng shǎo nián shì , mèng tí zhuāng lèi hóng lán gān 。
      wǒ wén pí pá yǐ tàn xī , yòu wén cǐ yǔ zhòng jī jī 。
      tóng shì tiān yá lún luò rén , xiāng féng hé bì zēng xiāng shí 。
      wǒ cóng qù nián cí dì jīng , zhé jū wò bìng xún yáng chéng 。
      xún yáng dì pì wú yīn lè , zhōng suì bù wén sī zhú shēng 。
      zhù jìn pén jiāng dì dī shī , huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 。
      qí jiān dàn mù wén hé wù , dù juān tí xuè yuán āi míng 。
      chūn jiāng huā zhāo qiū yuè yè , wǎng wǎng qǔ jiǔ huán dú qīng 。
      qǐ wú shān gē yǔ cūn dí , ǒu yǎ cháo nán wéi tīng 。
      jīn yè wén jūn pí pá yǔ , rú tīng xiān lè ěr zàn míng 。
      mò cí gēng zuò dàn yī qū , wéi jūn fān zuò pí pá xíng 。
      gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì , què zuò cù xián xián zhuǎn jí 。
      qī qī bù sì xiàng qián shēng , mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn qì 。
      zuò zhōng qì xià shuí zuì duō , jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 。

      鑒賞

      白居易(唐)的《琵琶行》選自唐詩三百首,全唐詩卷435-25 姜葆夫、韋良成選注《常用古詩》。

      門前冷落車馬稀①老大嫁作商人婦②①門前句:因容顏衰老,無人光顧,門前一片冷寂寥落,車馬來往越來越稀少。

      ②老大句:年紀大了,改娼女生涯為商人婦。這兩句寫娼女年老色衰,世情炎涼,門前一片冷落,車馬越來越少,無可奈何之間,改作商人之婦。以如訴如泣的抒情筆調,抒寫琵琶女悲苦的身世,令人同情。

      大弦①嘈嘈②如急雨小弦③切切④如私語嘈嘈切切錯雜彈大珠小珠落玉盤⑤①大弦:琵琶有四弦,一條比一條細,最粗的一條即是大弦。

      ②嘈嘈;大弦彈出的聲音,沉重舒長,如急雨蓋地。

      ③小弦:最細的一條弦。

      ④切切:小弦彈出的聲音,細促清幽,如切切私語。

      ⑤大珠句;形容琵琶彈出的聲音,如大小不同的珍珠,瀉落在玉盤里。⑥詩題一作《琵琶行》。

      《琵琶引》與《長恨歌》同為具有獨創性的長篇敘事詩,千古不朽的名作,寫于詩人白居易任江州司馬時。早在詩人白居易生前,已經是“童子解吟《長恨》曲,胡兒能唱《琵琶》篇。”此后,一直傳誦國內外,顯示了強大的藝術生命力。這四句的前兩句是說彈奏琵琶音響之精微,忽如急雨,忽如私語;后兩句是說琵琶把大弦和小弦嘈嘈切切的聲音雜彈在一起,繁弦連貫、變化多姿,其聲如大小參差的珍珠瀉落在玉盤里,令人神往,令人陶醉!詩人白居易以豐富多彩、精妙新巧的比喻,描繪變化多端的音樂形象,出神入化,維妙維肖。雙聲和雙音疊韻詞的運用,更加強了悅耳的聽感和韻律的節奏,突出地表現了詩的婉轉、動聽的音樂美。

      今年歡笑復明年秋月春風①等閑度②①秋月春風:比喻美好的青春年華。

      ②等閑度:輕易地、隨隨便便地度過。

      這兩句是說,琵琶女自敘身世,昔日的娼女生涯,在歡樂之中,把青春輕易地、隨隨便便的消磨掉了。憶昔思今,感到無限悔恨和痛惜。

      --引自李濟洲編著之《全唐詩佳句賞析》【注釋】:湓浦口:湓水進入長江處。潯陽江:九注市北的長江一段。攏、捻、抹、挑,都是彈琵琶的指法。霓裳:《霓裳羽衣曲》的簡稱;六么,本名《錄要》,即樂工將曲的要點錄出成譜,皆為當年京城流行的曲調。

      【簡析】:通過寫琵琶女生活的不幸,結合詩人白居易自己在宦途所受到的打擊,唱出了“同是天涯淪落人,相逢何必曾相識”的心聲。社會的動蕩,世態的炎涼,對不幸者命運的同情,對自身失意的感慨,這些本來積蓄在心中的沉痛感受,都一起傾于詩中。它在藝術上的成功還在于運用了優美鮮明的、有音樂感的語言,用視覺的形象來表現聽覺所得來的感受;蕭瑟秋風的自然景色和離情別緒,使作品更加感人。

      (小提示:如果您想查詢《琵琶行》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

      評論:

      昵稱

      網站

      熊猫时时彩 www.776775.com | ss5144.com | www.huangma25.com | www.444801.com | 61789y.com | hg27388.com | www.53516e.com | www.50064h.com | 3056.com | www.185ks.com | www.7240r.com | www.35155e.com | 51133rrr.com | www.20199oo.com | www.610026.com | yf788.net | www.83568q.com | www.412688.com | pc5162.cn | www.hnhdkm.com | www.566385.com | 77077a.com | www.06820f.com | www.310657.com | dingji1188.com | www.8473x.com | 36518.info | 7720r.net | www.4196q.com | 3544t.com | www.4111.cc | www.98528f.com | 77877.com | www.21365qq.com | www.26163q.com | 8159d.cc | www.hg8156.com | www.588767.com | zhcp44.com | www.087t.com | x5039.com | www.sb8889.com | www.07163g.com | 4465p.com | www.113470.com | www.406577.com | 8901g.com | www.2021m.com | 03508.com | 3009o.com | www.826017.com | c1429.com | www.pj6333.com | www.07770.comm | 57157i.com | www.96662949.com | www.99677l.com | vip332.net | www.cn365k.com | 3522tt.cc | www.hx3386.com | www.616330.com | 748575.com | www.1764b.com | 288-6.com | www.563736.com | www.536180.com | www.longfa110.com | www.9478m.com |