<address id="pbh17"></address>

  <address id="pbh17"><listing id="pbh17"><mark id="pbh17"></mark></listing></address>
  <address id="pbh17"><listing id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></listing></address>
  <sub id="pbh17"><dfn id="pbh17"></dfn></sub>

  <address id="pbh17"><dfn id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></dfn></address>

   <sub id="pbh17"><var id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></var></sub>

   <address id="pbh17"><var id="pbh17"><ins id="pbh17"></ins></var></address>

    <address id="pbh17"><nobr id="pbh17"><progress id="pbh17"></progress></nobr></address>
    <address id="pbh17"><dfn id="pbh17"></dfn></address>
    <address id="pbh17"><listing id="pbh17"></listing></address>
    <address id="pbh17"><dfn id="pbh17"><mark id="pbh17"></mark></dfn></address>

     <form id="pbh17"></form>

     <sub id="pbh17"></sub>

     <thead id="pbh17"><delect id="pbh17"><output id="pbh17"></output></delect></thead>

      明月幾時有,把酒問青天。
      不知天上宮闕,今夕是何年?
      我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。
      起舞弄清影,何似在人間!
      轉朱閣,低綺戶,照無眠。
      不應有恨,何事長向別時圓?
      人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。
      但愿人長久,千里共嬋娟。

      明月幾時有,把酒問青天。
      不知天上宮闕,今夕是何年?
      我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。
      起舞弄清影,何似在人間!
      轉朱閣,低綺戶,照無眠。
      不應有恨,何事長向別時圓?
      人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。
      但願人長久,千裏共嬋娟。

      míng yuè jī shí yǒu , bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。
      bù zhī tiān shàng gōng què , jīn xī shì hé nián ?
      wǒ yù chéng fēng guī qù , yòu kǒng qióng lóu yù yǔ , gāo chǔ bù shèng hán 。
      qǐ wǔ nòng qīng yǐng , hé sì zài rén jiān !
      zhuǎn zhū gé , dī qǐ hù , zhào wú mián 。
      bù yīng yǒu hèn , hé shì cháng xiàng bié shí yuán ?
      rén yǒu bēi huān lí hé , yuè yǒu yīn qíng yuán quē , cǐ shì gǔ nán quán 。
      dàn yuàn rén cháng jiǔ , qiān lǐ gòng chán juān 。

      鑒賞

      蘇軾(宋)的《水調歌頭》選自 姜葆夫、韋良成選注《常用古詩》。

      【注釋】《水調歌頭》這首詞前有一段序:丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇,兼懷子由。它交待了蘇軾寫作的緣由。

      1、大曲《水調歌》的首段,故曰“歌頭”。雙調,九十五字,平韻。

      2、丙辰:熙寧九年(1076)。

      3、李白《把酒問天》:“青天有月來幾時?我今停杯一問之。”4、牛僧孺《周秦行紀》:“共道人間惆悵事,不知今夕是何年。”5、司馬光《溫公詩話》記石曼卿詩:“月如無恨月長圓。”6、嬋娟:月色美好。

      【品評】上片望月,既懷逸興壯思,高接混茫,而又腳踏實地,自具雅量高致。開頭四句接連問月問年,一似屈原《天問》,起得奇逸。唐人稱李白為“謫仙”,黃庭堅則稱蘇軾與李白為“兩謫仙”,蘇軾自已也設想前生是月中人,因而起“乘風歸去”之想。但天上和人間,幻想和現實,出世和入世,兩方面同時吸引著他。相比之下,他還是立足現實,熱戀人世,覺得有兄弟親朋的人間生活來得溫暖親切。月下起舞,光影清絕的人生境界勝似月地云階、廣寒清虛的天上宮闕。雖在塵凡而胸次超曠,一片光明。下片懷人。人生并非沒有憾事,悲歡離合即為其一。蘇軾兄弟情誼甚篤。他與蘇轍熙寧四年(1071)潁州分別后已有六年不見了。蘇軾原任杭州通判,因蘇轍在濟南掌書記,特地請求北徙。

      到了密州還是無緣相會。“咫尺天不相見,實與千里同,人生無離別,誰知恩愛重”(潁州初別子由),但蘇軾認為,人有悲歡離合同月有陰晴圓缺一樣,兩者都是自然常理,無須傷感。終于以理遣情,從共同賞月中互致慰籍,離別這個人生憾事就從友愛的感情中得到了補償。人生不求長聚,兩心相照,明月與共,未嘗不是一個美好的境界。《水調歌頭》這首詞上片執著人生,下片善處人生,表現了蘇軾熱愛生活、情懷曠達的一面。詞中境界高潔,說理通達,情味深厚,并出以瀟灑之筆,一片神行,不假雕琢,卷舒自如,因此九百年來傳誦不衰。

      “中秋詞自東坡《水調歌頭》一出,余詞盡廢”,(胡仔《苕溪漁隱業話后集》卷三九)。吳潛《霜天曉角》:“且唱東坡《水調》,清露下,滿襟雪。”《水滸傳》第三十回寫八月十五“可唱個中秋對月對景的曲兒”,唱的就是這“一支東坡學士中秋《水調歌》。”可見宋元時傳唱之盛。

      【鑒賞一】《水調歌頭》這首詞是蘇軾在中秋夜抒情,既表現了他此時此刻對于生活、人生的態度與真實感受,又表現了他對自己兄弟蘇轍的懷念。此時此刻,他已經和兄弟蘇轍七年沒有見面了,所以在《水調歌頭》開篇說:“丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇。兼懷子由。”【鑒賞二】本詞是詠中秋最著名的作品之一,表達了詞人由心有所郁結,到心胸開闊的樂觀曠達情懷。

      上片寫蘇軾在“天上”、“人間”的徘徊、矛盾。下片寫對月懷人,以積極樂觀的曠達情懷作結。“明月幾時有?把酒問青天。”表達蘇軾對宇宙和人生的疑惑,也顯露出對明月的贊美和向往。“不知天上宮闕,今夕是何年。”對宇宙和人生的哲理思考,對明月的贊美向往之情更深一層。“歸去”,蘇軾將那美好皎潔的月亮,看作是自己精神的家園。然而真要棄絕人世,飄然仙去,卻又有些猶豫,“又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒”,遐想愈來愈飄渺,而終不忍棄絕人世;“起舞弄清影,何似在人間。”飛天探月,出塵之思,終于讓位于對人間生活的熱愛。下片緊承上片最后兩句的入世情懷和月色描寫,寫月光移動和月下不眠之人。“不應有恨,何事長向別時圓?”轉入抒發懷人之情。寫親人不能團聚的惆悵。“人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。”宕開一筆,表現了由心中有所郁結,到心胸開闊,作達觀之想的心理變化。“但愿人長久,千里共嬋娟”放達寬慰之語。

      【鑒賞三】“轉朱閣,低綺戶,照無眠”一句描寫:月亮轉過朱紅色的閣樓,低低地掛在雕花的窗戶上,照著愁人不能入睡。

      “人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全”是說:固然有悲歡離合,月也有陰晴圓缺,自古以來就難有十全十美的事。本句揭示了睿智的人生哲理,表現了蘇軾樂觀曠達的胸懷。

      “但愿人長久,千里共嬋娟”則講:只希望人人年年平安,即使相隔千里也能共享這美好的月光。抒發了蘇軾對親人的懷念,并把對親人的綿綿思念化作美好的祝福,表達了詩人蘇軾開朗樂觀、豁達豪放的情懷。上闋寫月下飲酒,詞人由幻想超脫塵世,轉化為喜愛人間生活。下闋寫對月懷人,詞人由感傷離別而轉為對離人的祝福。

      《水調歌頭》這首詞反映了蘇軾仕途失意,幻想超脫物外,但積極的出世態度終于戰勝了消極“遁世”的念頭,表現了曠達的胸懷和樂觀的情致。全詞的感情基調是樂觀的。全詞深沉婉曲,流轉自如,以美麗的想像,明睿的哲理,創造出幽深高遠的境界,具有強烈的藝術感染力。“人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全”詩句所蘊含的哲理的理解。

      人月無常,自古皆然。人的悲歡離合同月的陰晴圓缺一樣,兩者都是自然的常“但愿人長久,千里共嬋娟”兩句,這雖然是蘇軾對子由說的,其實也包括普天之下離散的人在內,反映了詩人蘇軾的曠達胸懷、樂觀情致和良好愿望,已成為離人們相互寄托美好祝愿的名句。

      【鑒賞四】《水調歌頭》這首詞中“無眠”一詞照應小序中的“歡飲達旦”。全詞帶有人生哲理的意味,詞人問天,問月,歸根到底是問人生。

      詞前小序的作用是交待寫作緣由。

      “轉朱閣,低綺戶,照無眠”一句,“轉”“低”準確生動地描繪了月光的移動,暗示夜已深。

      “嬋娟”是美好的樣子,詞中指嫦娥,也就是代指明月。

      【鑒賞五】這首膾炙人口的中秋詞,作于宋神宗熙寧九年(1076),即丙辰年的中秋節,為蘇軾醉后抒情,懷念弟弟蘇轍之作。

      全詞運用形象的描繪和浪漫主義的想象,緊緊圍繞中秋之月展開描寫、抒情和議論,從天上與人間、月與人、空間與時間這些相聯系的范疇進行思考,把自己對兄弟的感情,升華到探索人生樂觀與不幸的哲理高度,表達了蘇軾樂觀曠達的人生態度和對生活的美好祝愿、無限熱愛。

      上片表現詞人由超塵出世到熱愛人生的思想活動,側重寫天上。開篇“明月幾時有”一句,借用李白“青天有月來幾時?我今停杯一問之”詩意,通過向青天發問,把讀者的思緒引向廣漠太空的神仙世界。“不知天上宮闕,今夕是何年”以下數句,筆勢夭矯迴折,跌宕多彩。它說明蘇軾“出世”與“入世”,亦即“退”與“進”、“仕”與“隱”之間抉擇上深自徘徊的困惑心態。以上寫詩人蘇軾把酒問月,是對明月產生的疑問、進行的探索,氣勢不凡,突兀挺拔。“我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒”幾句,寫詞人對月宮仙境產生的向往和疑慮,寄寓著蘇軾出世、入世的雙重矛盾心理。“起舞弄清影,何似人間”,寫詞人的入世思想戰勝了出世思想,表現了詞人執著人生、熱愛人間的感情。

      下片融寫實為寫意,化景物為情思,表現詞人對人世間悲歡離合的解釋,側重寫人間。“轉朱閣,低綺戶,照無眠”三句,實寫月光照人間的景象,由月引出人,暗示出蘇軾的心事浩茫。“不應有恨,何事長向別時圓”兩句,承“照無眠”而下,筆致淋漓頓挫,表面上是惱月照人,增人“月圓人不圓”的悵恨,骨子里是本抱懷人心事,借見月而表達蘇軾對親人的懷念之情。“人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全”三句,寫詞人對人世悲歡離合的解釋,表明蘇軾由于受莊子和佛家思想的影響,形成了一種灑脫、曠達的襟懷,齊龐辱,忘得失,超然物外,把作為社會現象的人間悲怨、不平,同月之陰晴圓缺這些自然現象相提并論,視為一體,求得安慰。結尾“但愿人長久,千里共嬋娟”,轉出更高的思想境界,向世間所有離別的親人(包括自己的兄弟),發出深摯的慰問和祝愿,給全詞增加了積極奮發的意蘊。詞的下片,筆法大開大合,筆力雄健渾厚,高度概括了人間天上、世事自然中錯綜復雜的變化,表達了蘇軾對美好,幸福的生活的向往,既富于哲理,又飽含感情。

      《水調歌頭》這首詞是蘇軾哲理詞的代表作。詞中充分體現了蘇軾對永恒的宇宙和復雜多變的人類社會兩者的綜合理解與認識,是蘇軾的世界觀通過對月和對人的觀察所做的一個以局部足以概括整體的小小總結。蘇軾俯仰古今變遷,感慨宇宙流轉,厭薄宦海浮沉,皓月當空、孤高曠遠的意境氛圍中,滲入濃厚的哲學意味,揭示睿智的人生理念,達到了人與宇宙、自然與社會的高度契合。

      (小提示:如果您想查詢《水調歌頭》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

      共3條評論(發表您的評論):

      涵涵 2018-02-28 08:36

      有拼音錯誤,真牛!

      lee 2015-07-07 01:18

      你們依靠電腦將簡體字還原為?體,常把錯字代入.

      管理員回復:確實存在這樣的情況,尤其是繁體的詞組。 (2015-07-07 23:51)

      TT1020 2013-12-24 17:39

      牛!媽媽看了說:牛!

      昵稱

      網站

      熊猫时时彩 772.so | www.127283.com | 888991166.com | www.h27229.com | www.cn365e.com | www.996963.com | m83377.com | www.1869y.com | www.60886s.com | 866666c.com | 9101906.com | www.hx928.com | www.1777ac.com | 28288zz.com | www.365635.com | www.12136y.com | www.311414.com | 7003ww.com | www.065666.com | www.61655t.com | 5005g.com | www.hga8383.com | www.180662.com | 66999193.com | www.6491b.com | www.2418z.com | 78808z.com | 47749l.com | www.7225e.com | www.327477.com | 44112229.com | www.178477.com | 20777788.com | www.cr1112.com | www.78949l.com | 933620.com | www.68610022.com | www.19kpl.com | 3679qq.com | 2334vip10.com | www.9299.cc | www.453552.com | 983888j.com | www.58665e.com | www.869619.com | 8449hh.com | www.59040.com | www.196880.com | 2019c.cc | www.74j.com | 2306p.com | www.619757.com | www.lczg3.com | 3640q.com | www.d4042.com | www.959551.com | 86811t.com | www.b35cc.com | 12124688.com | lshtq.cn | www.86339k.com | www.257512.com | www.csyyzz.com | www.3775z.com | emv6868.com | www.7830p.com | www.c4529.com | 08159p.com | www.v5995.com |